Rishämtningen lider nu mot sitt slut och Skogssällskapet ser ut att bli klara med rishämtningen i vår skog under vecka 38.

Vi får absolut INTE slänga jordiga grenar,  rötter eller annat rens från våra tomter på rishögarna.
Riset ska flisas och säljas. Är det jord på grenarna så går det inte att flisa och vi förlorar intäkter.

Det är lång kö till värmeverken. Därför kommer det ta månader innan riset är borta längs våra vägar.

Marie Elgérus-Rosendahl
Ansvarig för mark och sjö