19 september, har miljö- och hälsoskyddskontoret besiktigat föreningens pumphus och vattenverk.

Vi fick med beröm godkänt och vi har gjort allt i rätt ordning och på rätt sätt. Inspektörerna sa också att vi tar oss ann verksamheten på ett professionellt sätt.

Inga brister fanns. Inspektörerna var imponerade.

De uppgav att de sällan ser så välskötta och prydliga vattenanläggningar som vi har i vår samfällighetsförening.

Dessutom var de imponerade över den kompletta och sakliga dokumentation vi sammanställt och som vi delgivit dem.

Det var ett mycket glädjande möte och besked och vi kan vara stolta över vårt vattenprojekt och vårt fina dricksvatten.

Nästa inspektion sker om 3 år.

Miljö- och hälsoskyddskontorets rapport kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida så snart vi erhållit detta.

Styrelsen