Då har vi fått miljö-och hälsoskyddskontorets rapport efter deras besiktning i vårt pumphus 2018-09-19.
SRMH – Kontrollrapport 20180919