Sommarvattnet kommer stängas av tidigt lördag morgon den 3 nov, eftersom vi då kan få hjälp med detta.
vatten kan alltid hämtas vid tappställe t.ex vid pumphuset.