Nu när mörkret kommer och en del kanske stänger igen sina hus inför vintern vill vi åter påminna om att vara lite vaksamma. De råd som vi fått från polisen är bland annat:

* Var uppmärksam på främmande bilar i området. Notera gärna bilnummer och bilmärke. Om du har möjlighet så fotografera.

* Var uppmärksam på personer du inte känner igen.

* Om du ska ha en hantverkare så meddela dina grannar så att det inte blir några funderingar på främmande bil.

* Se till att huset ser bebott ut. Använd gärna timer, lägg till exempel ut leksaker på tomten, sätt skor vid ytterdörren med mera. När snön kommer se till att det skottas och att det är fotspår i snön som är dina eller kanske något snäll grannes.

* Om du ser något pågående brott så ring 112. Om du ser något misstänkt ring till 11414 och lämna tips.

Om vi alla hjälps åt kan vi förhoppningsvis klara oss från otrevliga händelser.

För ytterligare information kontakta gärna Margareta Sanström, Grannsamverkansansvarig inom styrelsen, telefon 08-668 96 39

Med vänlig hälsning

Styrelsen