städdagen äger rum den 20 oktober kl 10.00-12.00 

Kallelse kommer via mejl till de som uppgivit sin mejlad adress och per post till övriga i slutet av september månad.