Slukhålen i våra vägar kommer att åtgärdas inom kort, riset utmed vägarna är borttaget,  gruset utmed vägarna är uppsopat.

Rishögen ner mot Vätösundet kommer att tas bort i slutet av sommaren. Detta beror på att Holmen, vilka har anlitats för detta, inte har möjlighet att åtgärda detta tidigare.

Vi ser också över möjligheten att komplettera vår släpkärra med gallersidor för att den ska bli mer användbar. Detta är inte säkert att det går eftersom vår typ av släpvagn inte längre tillverkas,  men vi håller på att undersöka saken. Släpvagnen finns att låna för alla boende i Utveda mot en kostnad av         50 kronor/gång. Ring Thore Håkansson 070-364 79 12 för att boka släpvagnen.

Styrelsen önskar alla i Utveda en riktigt skön och trevlig sommar.