Från och med idag så får inget ris läggas på högen ner mot hamnen. Anledningen är att rishögen nu är för stor mot vad vi har avtalat med Holmen, vilka ska hämta högen i slutet av sommaren. Rishögen får inte bli större för då får vi problem. Rishögarna utmed våra vägar kommer att hämtas upp under maj månad. Vill också påminna om att inte lägga ris på dessa rishögar så att de blir större.

Men, som sagt, rishögen vid hamnen får inte bli större. Var och en får köra sitt ris till återvinningsstationerna som kommunen tillhandahåller.

Vägarna kommer att sopas på allt grus inom kort.