IP Only har till oss i Utveda kommit med ett erbjudande om fiberanslutning.

Styrelsen för Utveda Samfällighet kommer inom kort informera om hur vi ska göra i denna fråga.

Jag vill be er alla att avvakta vårt besked eftersom detta är en kostsam fråga vi kollektivt bör besluta om samt att det rör hela vårt område med 194 fastigheter.

Många kanske vill ha fiberanslutning, andra kanske tycker ADSL fungerar bra, några kanske inte vill ha fiber alls.

Jag ber också att få önska er alla en härlig midsommar.

Martin Åberg
Ordförande