Utveda-Korset: byts till ny rundvirkesvariant i början av augusti eftersom det nuvarande Utvedakorset är delvis ruttet. 

Klippningen av badplatserna + fotbollsplanen: kommer att skötas och underhållas löpande. 

Klippning av näckrosor: i Utvedaträsket kommer ske 1 juli och startar kl 07.00 av Sala Vassklippning. Är läget uthärdligt under säsongen så avvaktar vi klippning tills näckrosblommorna blommat nästan över, men INNAN de bildar frukter, och klipper andra gången då. Är moder natur på vår sida så behövs då bara två klippningar. Klippningen av frukterna är det som har effekt på vidare spridning i och med att frökapslarna skördas och läggs på land. 

Reparation av potthål i vägbanan: kommer att utföras i början av juli. Styrelsen ber alla som kör bil på våra vägar att iaktta särskild försiktighet då ni ska passera de som utför detta arbete så att ingen olycka sker. Stort tack för er omtanke.  

Styrelsen