Frågan har uppkommit gällande fiberanslutning till våra fastigheter i Utveda.

Att ha fiberanslutning i sin fastighet är en stor fördel gällande datatrafik, television och telefoni.

Men, det kostar en hel del att få fiberanslutning till sin fastighet.

För att ta reda på alla fakta, kostnader och allt som behövs för ett beslut så vore det bra om vi kunde få till en arbetsgrupp på 2 – 3 personer inom Utveda som känner  att de har intresse att fördjupa sig i denna fråga.  Styrelsens tanke är att ha en sparad punkt på dagordningen vid nästa föreningsstämma i april 2017 där frågan om fiberanslutning ska diskuteras och eventuellt beslutas om.

Arbetsgruppen bör ha sitt material klart till början av mars 2017 då det ska presenteras för styrelsen så att vi kan bilägga förslaget med kallelsen till föreningsstämman.

Ni som är intresserade av att arbeta med denna fråga ska meddela mig per mejl senast den 1 augusti 2016.

Min privata mejl är ”bibbiomartin@ownit.nu”.

Får vi inte till någon arbetsgrupp så lägger vi ner detta projekt.

Stort tack

Martin Åberg
Ordförande