Den 13 juli erbjuds helikoptertur över Vätö/Utveda för de som så önskar.
Se bifogat informationsblad.