Påminnelse från styrelsen
Vänligen notera att sista dag för inbetalning av årsavgiften till föreningen är den 31 maj 2017.
Med vänlig hälsning
Styrelsen