Styrelsen för Utveda Samfällighetsförening kallar till extra föreningsstämma lördagen den 18 november 2017   kl 12:00 – 14:00 i Vätö Folkets Hus, Harg, Vätö.

Observera att det inte är vår vanliga möteslokal.

Anledningen är vårt renoveringsarbete med vårt vatten.

Kallelse med detaljer kommer att skickas ut per post och mejl samt att anslag kommer att finnas på anslagstavlan. 

Styrelsen