Sommarvattnet stängs av vecka 45.
Mellan 6 och 12  november.