På grund av all nederbörd senaste tiden så har marken i vår skog blivit allt för blöt för att Skogssällskapets maskiner ska kunna ta sig fram.
Av den anledningen så avbryts arbetet med att samla upp ris tills i vår då marken är torrare.
Skogssällskapet samlar upp cirka 80% av allt ris så även på våra privata tomter, vi som beställt fällning av träd. D.v.s. det ris de kan ta med sina maskiner.
Manuellt insamlande av ris görs inte.
Resterande 20% får vi själva ta hand om och lägga vid rishögarna nere mot sundet.

Inför städdagen den 21 oktober kan vi hjälpas åt med att sopa ihop de avverkningsrester som finns på våra vägar och lägga det i högar utmed vägkanterna.
Inte sopa ner det i dikena eftersom vattnet måste kunna ta sig fram.
Dessa högar samlar vi sedan upp så att våra vägar blir fina igen.
Så förutom det vanliga städjobbet i föreningen tar vi med räfsor och/eller krattor och hjälps åt att städa vägarna.

Martin Åberg
Ordförande