Enligt Roslagens VA-teknik som har hand om vår vattenanalys så är vårt dricksvatten inte längre behäftat med koliforma bakterier.
Det behöver alltså inte kokas längre innan man dricker det.
På uppdrag av styrelsen/Eilert Åleles