Torsdag 23/11 och fredag 24/11 kommer vårt dricksvatten i föreningen att begränsas på grund av renoveringsarbetet i pumphuset.
Sanden i våra sandfilter ska bytas ut.

Vi vet i nuläget inte om vattnet kommer att stängas av helt eller bara delvis.
Förmodligen bara delvis.

Bunkra vatten för säkerhets skull.

När vattnet släpps på till kommande helg så kan det vara mer grumligt än vanligt så låt det rinna ett tag.

Styrelsen