Föreningens fyra hålltankar är nu rengjorda och vattnet påslaget. När ni nu får ut vatten till era stugor så ska ni komma ihåg följande.

Föreningen skickar nu ut rent vatten i ledningssystemet. Detta innebär att i huvudvattenledningarna, vilka inte kan rengöras förrän tjälen gått ur marken, kommer gammal smuts att släppa. Det beror på dels att luft finns i ledningarna som nu kommer till era kranar samt att det rena vattnet slipar bort gammal beläggning som också kommer till era kranar. Vattnet kan se gult eller rent av brunt ut eftersom hela anläggningen varit avstängd ut så låt kallvattnet rinna.

Kom ihåg att huvudvattenledningarna är långa så det kommer att ta tid innan allt är bra.

Ta också bort silarna på era kranar om det är möjligt, så att dessa inte sätts igen.

Vartefter blir vårt vatten allt bättre, det är vår stora förhoppning.

Tack
Styrelsen