Eventuella motioner till Utveda Samfällighets årsstämma den 22 april 2018 skall vara styrelsen tillhanda senast den 23 februari 2018.
Per post: Utveda Föreningspost, 760 21 Vätö
Per mail: utveda@gmail.com