Reparation av Utveda hamnväg, vid stickvägarna med nr 1-15 och 21-36 och Utvedavägen fyra platser. 
Preliminärt kommer arbetet utföras 5:e-9:e oktober (efter kl 9). Vid reparation kommer väg vara blockerad i ca 1 timme. Vi återkommer när vi får mer preciserad information av utföraren. 

Styrelsen