I och med rådande pandemi låter vi sommarvattnet vara på så länge som möjligt. Detta innebär samtidigt att vinteravstängning kan behöva göras med kort varsel.

Styrelsen