Utveda hamnväg: Vägtrumma på huvudvägen är färdigbytt. Det kvarstår arbeten på grusvägarna som förväntas pågå under veckan. 

Utvedavägen: Idag, tisdag, har man fortsatt med byte av vägtrummor. Även här kvarstår arbete på grusvägarna som kommer pågå under veckan. 

När man bytt de vägtrummor som ska bytas längs båda huvudvägarna kommer man asfaltera på samtliga ställen där man grävt upp vägen, detta påbörjas antagligen under onsdagen. 

Det går tyvärr inte att få angivet precis när ett visst arbete görs men avstängningarna bör inte ta längre än 1 h per ställe. 

Vi vill även förvarna att arbetet med våra vägar eventuellt kommer pågå även under v 42. 

Styrelsen