Scanova har tagit emot felanmälan gällande hängande och liggande telefonkablar och kommer att åtgärda dessa inom kort.
Scanova är de som äger kopparledningarna, inte Telia.
För kännedom

Styrelsen