Under 2019 använder vi för första gången ett medlemssystem för att förenkla hanteringen av både informationsutskick och våra fakturor. På fakturan står nu mer detaljer än tidigare. För er egen del blir det enklare genom att ni får ett inbetalningskort där beloppet redan är ifyllt.

Använd fakturans OCR nummer och betala senast den 31 maj.

Kort förklaring om raderna:
Sektion Vatten, sommarvatten har 3 andelar, året om vatten har 4 andelar.
Sektionen Avlopp, bara de som tillhör sektionen ser den raden.
Sektionerna Mark & Sjö samt Vägar är lika för alla medlemmar.

Ur Verksamhetsberättelsen:
Varje fastighet har fastställda andelstal för de olika sektioner som finns i de gemensamma anläggningarna. Andelen beror på om fastigheten har vinter-eller sommarvatten, eget-eller gemensamt BDT-avlopp. I de olika sektionerna ingår nedanstående antal fastigheter.

Sektion 1: Mark & Sjö, 192 fastigheter med andelstal 1.
Sektion 2 : Dricksvattensystem, 194 fastigheter, 44 med andelstal 3 och 150 med andelstal 4, av dessa är 2 fristående fastigheter utanför föreningen.
Sektion 3: Avlopp, 48 fastigheter med andelstal 1.
Sektion 4: Väg, 192 fastigheter med andelstal 1.