Här kommer resultatet från vattenprover tagna i augusti. Proverna visar på fortsatt god vattenkvalité.

Styrelsen