Ett återkommande ämne är rishögarna ner vid hamnen och tyvärr har vi fått information om att någon lagt rotvältor i riset vilket inte är tillåtet.

Flisningen stoppades lyckligtvis i tid så maskinen blev inte skadad. Vi vill ju gärna få intäkter genom att sälja riset men det försvåras naturligtvis om vi inte har ris som är säljbart.

Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med följande:

  • Bara rent ris i högarna, ingen jord, inga stenar, rotvältor eller stubbar
  • Bygg rishögarna på höjden så gott det går – undvik att sprida ut riset efter vägkanten

Styrelsen