Kallelse till ARBETSDAG

Lördag den 26 oktober 2019 kl. 10.00 – 12.00

Liksom tidigare år delar vi in oss i arbetslag så man arbetar tillsammans med sina närmaste grannar.
Arbetsuppgifter och sammanhållande person inom varje område framgår nedan. Samling sker vid din egen brevlådeställning.

Vi slutar dagen med gemensam korvgrillning vid anslagstavlan med start kl. 12.15.

Efter stormen Alfridas framfart fortsätter vi vårt arbete med att snygga upp.
Ansvariga vid varje station fördelar arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter

Område 1: Ansvarig: Tomas Rosenqvist

Norra flytbryggan ska tas upp, badstegen skall monteras av.
Övriga arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 2: Ansvarig: Berra Lindsjö
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 3: Ansvarig: Christer Söderberg
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 4: Ansvarig: Per Rosendahl
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 5: Ansvarig: Johan Kraft
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Områdeskarta finns tillgänglig på föreningens hemsida www.utveda.se

Varmt tack för att ni ställer upp och hjälper till att snygga upp våra gemensamma marker.

Styrelsen