Samfälligheten har inte tillstånd av kommunen att använda den nya grusade platsen vid anslagstavlan som parkeringsplats.

Nu har vi tagit bort stenar, jämnat ut och grusat upp området vid anslagstavlan och  ställt upp bänkar och bord.

Styrelsen