Kallelse till arbetsdag

Lördag den 16 oktober 2021 kl. 09.00-12.00

Arbetsuppgifter och sammanhållande person för olika områden kommer meddelas senare, men upplägget kommer vara som tidigare år – vi arbetar med våra närmaste grannar i indelade områden.

Vi avslutar vår arbetsdag med gemensam korvgrillning vid anslagstavlan med start kl 12.15.

Ett varm tack på förhand till alla er som har möjlighet att vara med och hjälpa till denna dag!

Styrelsen