Under natten till söndagen 26/9 har vattenleveransen upphört. Felsökning pågår.

Styrelsen