Arbetet fortlöper och vår teknikleverantör är nu involverad i felsökningen.

Vi fokuserar på att, i första hand, få igång vattensystemet för att försörja Tappstället vid pumphuset.

En första prognos är att det kan dröja 8-10 timmar innan vi har tillgång till vatten, då främst via Tappkranen vid Pumphuset.

Informationen uppdateras löpande.

Styrelsen