Som de flesta av oss känner till så har IP Only återupptagit arbetet med att slutföra fiberinstallationen i Utveda området. I samband med detta genomför Styrelsen en sammanställning av kvarstående återställningsarbeten.

För att säkerställa att alla kvarvarande skador finns med i sammanställningen ber vi därför medlemmarna att informera Styrelsen om trasiga diken m.m. efter IP Only genom att mejla utveda@gmail.com alt. posta informationen till Företagspost 760 21 Vätö senast 2020-03-31 .

Informationen bör innehålla följande:

  1. Beskrivning av skadan (ex. stenar i diket, söndergrävda cementrör, igentäppt dike)
  2. Plats (gatunamn och nummer)
  3. Kontaktuppgifter till anmälaren (namn och telefonnummer)

Därefter kommer styrelsen att kontakta IP Only för vidare hantering.

Vänligen observera att detta gäller skador på Samfällighetens mark och vägar. Skador som uppstått på enskilda tomter måste hanteras direkt mellan fastighetsägare och IP Only.

Styrelsen