Årets Föreningsstämma kommer att hållas i Nysättra Klubblokal den 26 april 2020, Vi vill därför påminna om att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-03-31.

Styrelsen