Information gällande gallring av skog finns under ”Våra anläggningar/mark & Sjö”