Vattenläckage har konstaterats på Hamnvägen. Arbete kommer att pågå till och från under dagen, varför vattnet kan komma och gå. Mer information kommer fortlöpande när vi vet mer. 

Styrelsen