Vattnet är för tillfället påslaget i hela området igen. Man har under dagens arbete upptäckt en mindre läcka och åtgärdat denna. Den läckan står dock inte i proportion till den stora vattenmängd som gått åt när våra brunnar blivit tömda. 

Vi vill i och med detta mana till stor försiktighet när det gäller vattenanvändningen. Just nu fylls vattnet på i fin takt men om problemet uppstår igen kommer vattnet återigen stängas av. Det kan därför vara en god idé att gardera sig och ta med vatten ut till stugorna. 

Styrelsen