Vi har nu återigen blivit tvungna att stänga av vattnet för delar av området. Detta gäller just nu bara Utveda hamnväg. 

Vi har även börjat stänga av sommarvattnet i och med minusgrader. 

Styrelsen