15:00
Planerat Underhåll i pumphuset måndagen den 4 juli. Detta kan innebära att vattnet kan komma att stängas av tillfälligt under dagen.

Styrelsen