Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Författare: Carina Carlsson (sida 1 av 3)

Spolning av alla vattenledningar från 23/1

Nu är det dags för spolning av våra vattenledningar då det förekommer avlagringar i hela nätet. En del av underhållet innebär att vi måste spola hela ledningsnätet med jämna mellanrum.

Måndagen den 23:e januari kl: 08:00 till 16:00 börjar spolningen och fortgår mellan samma tider, så många dagar det krävs vilket entreprenören inte vet i förväg. Detta innebär att alla som inte vill riskera vattenläckage inomhus måste stänga av sina ventiler ute vid vägen då det spolas med högre tryck än vad kranar och ventiler inomhus tål. Styrelsen ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer inomhus eller på er privata ledning.

Viktigt för all fastboende: Stäng inkommande ventil varje dag på morgonen före kl 08:00 om ni inte kan passa och se när de kommer och spolar på just er gata.

Viktigt för alla helg- och sommarboende: Stäng alltid ventilen ute vid vägen när ni åker härifrån. När spolningen är utförd, tänk då på att spola ur ledningen en stund tills vattnet blir rent igen, då det kommer att vara missfärgat och partiklar i, vilket kan sätta igen varmvattenberedare och liknande utrustning med små rör och ventiler, samt rengör alla silar ni har på exempelvis vattenkranar efteråt, väggmonterade blandare har oftast sina silar vid anslutningen mot väggen där vattnet kommer in.

Vid frågor och funderingar ring till: 0739856270

Vänliga hälsningar,

Carina Carlsson, Vattenansvarig Utveda samfällighetsförening

Vatteninformation

9:30 På grund av att rörmokaren är sjuk så är dagen service arbete inställt i pumphuset. Nytt datum för service i pumphuset är bokat till den 15 juli mellan klockan 08:00 – 16:00 vissa kortare avstängningar av vattnet kan förekomma under denna tid.

Styrelsen

Vatteninformation

15:00
Planerat Underhåll i pumphuset måndagen den 4 juli. Detta kan innebära att vattnet kan komma att stängas av tillfälligt under dagen.

Styrelsen

Vatteninformation

20:00

Natten till torsdagen förbrukades det ca 28 kubik vilket innebär ett vattenuttag på 280 liter per hushåll, om det var 100 hushåll ute. Ett sådant här vattenuttag på natten är inte okej eftersom att tankarna MÅSTE fyllas på under natten för att vi ska ha tillräckligt med vatten på dagen.  Detta innebär att om det stora vattenuttaget fortsätter så ser vi oss tvungna att stänga av vattnet på nätterna. Hoppas att alla tänker sig för ordentligt med tanke på att vi bara kan hålla med 300 liter per hushåll per dygn vilket är ett uttag på 12,5 liter i timmen per hushåll. Trevlig midsommar Önskar Styrelsen

Vatteninformation

17:25
Nu är vattnet påslaget. Alla huvudledningar samt stickvägar håller på att spolas rena. Vi har följt alla regler som gäller när det har varit en större vattenläcka efter kontakt med Södra Roslagens miljö- och Hälsokontor. Vi kommer att ta nya vattenprover och skicka in för analys. Om man känner sig osäker kan koka dricksvattnet tills vi fått de nya provsvaren.

Eftersom spolningen av ledningarna förbrukar väldigt mycket vatten måste vi tyvärr stänga av vattnet igen ca klockan 22 för att fylla på tankarna. Vattnet kommer att slås på igen kring sju.

Styrelsen

Vetteninformation

21:30

Felsökning har på gått under hela dagen. Tyvärr har vi ej hittat vattenläckan. Det kommer en ny grävmaskin i morgon och fortsätter.

Vi försöker att hitta t-kopplingen som går i mellan utvedavägen och Utvedahamnväg. Tyvärr stämmer ej ritningarna. T-kopplingen finns ej där den ska vara enligt ritningarna. När vi har hittade denna koppling så kommer vi att försöka stänga av Utvedavägen och slå på vattnet till Utvedahamnväg.

Styrelsen

« Äldre inlägg