Nu är det dags för spolning av våra vattenledningar då det förekommer avlagringar i hela nätet. En del av underhållet innebär att vi måste spola hela ledningsnätet med jämna mellanrum.

Måndagen den 23:e januari kl: 08:00 till 16:00 börjar spolningen och fortgår mellan samma tider, så många dagar det krävs vilket entreprenören inte vet i förväg. Detta innebär att alla som inte vill riskera vattenläckage inomhus måste stänga av sina ventiler ute vid vägen då det spolas med högre tryck än vad kranar och ventiler inomhus tål. Styrelsen ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer inomhus eller på er privata ledning.

Viktigt för all fastboende: Stäng inkommande ventil varje dag på morgonen före kl 08:00 om ni inte kan passa och se när de kommer och spolar på just er gata.

Viktigt för alla helg- och sommarboende: Stäng alltid ventilen ute vid vägen när ni åker härifrån. När spolningen är utförd, tänk då på att spola ur ledningen en stund tills vattnet blir rent igen, då det kommer att vara missfärgat och partiklar i, vilket kan sätta igen varmvattenberedare och liknande utrustning med små rör och ventiler, samt rengör alla silar ni har på exempelvis vattenkranar efteråt, väggmonterade blandare har oftast sina silar vid anslutningen mot väggen där vattnet kommer in.

Vid frågor och funderingar ring till: 0739856270

Vänliga hälsningar,

Carina Carlsson, Vattenansvarig Utveda samfällighetsförening