Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Sommarvatten

Vattnet kommer att slås på onsdag v 13.

/Styrelsen

Vårens städdag är inställd p g a pandemin.

/Styrelsen

Föreningsstämma 2021

Vårens föreningsstämma hålls den 30 maj kl 11 på fotbollsplanen.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Välkomna!

/Styrelsen

Grannsamverkan – Info och råd från polisen

Norrtälje lokalpolisområde har för ca 1-1.5 vecka sedan haft en stöldräd av växelhus, båtmotorer främst i Lågarö, Rådmansö och i Rörvik, Väddö. Förberedelse har också skett i Gräddö. Stöld räderna går mycket fort. Rekognosering, förberedelser sker, varefter stölder genomförs. Sedan angrips ett annat område oftast i annat lokalpolisområde. Det är mycket viktigt att polisen omgående får vetskap av alla iakttagelser, fordon och personer samt förberedelser. Titta till era motorer, kontrollera täckning samt om muttrarna vid motorerna sitter på plats. Vid iakttagelser/förberedelser av gärningspersonerna flytta motorerna till annan plats. Om detta inte går, försvåra genom att placera motorn på bästa stället på tomten med mer uppsikt/insyn/larm. Använd tex snö/sten/jord/sand för att försvåra/göra det mer besvärligt. Lägg en ring med materialet runt motorerna. Förbered redan nu annan förvaringsplats av motorn, än vid fritidshuset, till nästkommande säsong.
Mvh Annika Eriksson, områdespolis, Norrtälje lokalpolisområde.

Grannsamverkan – Info från Närpolisen

”Internationella brottsnätverk är i Norrtälje lokalpolisområde, en person gripen. De uppmanar till att vara väldigt uppmärksam på personer och fordon som utmärker sig/rör sig kring upplagda båtar samt fotograferar fastigheter. Ring 112 om sådan rekognosering, dokumentera helst med kamera/film. Mycket viktigt med registreringsskyltarna; registreringsnummer, landsnummer, samt hur skyltarna är utformade/gjorda. Sprid detta så mycket det går. Så folk gör vad som går för att förhindra brott och om möjligt kunna få tillbaka stulet gods.”

Styrelsen

God fortsättning på det nya året

Efter att vi lämnat ett minst sagt annorlunda år bakom oss skriver vi nu år 2021. Pandemin har naturligtvis påverkat oss alla och för oss i Utveda samfällighet innebar det bl. a. att vi fick ställa om föreningens årsmöte och genomföra det utomhus i slutet på maj månad samt ställa in Utvedadagen som var planerad att genomföras i juni.

Vi lärde oss att hålla avstånd vid bryggor och badplatser. Fler förlängde sin sommarvistelse i Utveda och andra flyttade ut i självvald karantän.

Trots mer liv och rörelse i området drabbades några tyvärr av inbrott under senhösten och Styrelsen vill därför uppmana alla att hjälpas åt genom att vara uppmärksamma, om möjligt ställa frågor till okända eller ”vilsna” besökare samt vid behov tipsa polisen alt. polisanmäla.

I samband med att fler vistas i sina stugor året om har önskemålen om att installera vintervatten ökat betydligt. Mot bakgrund av detta är vattentillgången en fortsatt viktigt fråga som Styrelsen arbetar vidare med.

Vi drabbades av ett större läckage under oktober månad bl. a. beroende på en trasig fastighetsventil. Se gärna över era ventiler, en del har hängt med sedan området byggdes på 70-talet och har därmed mer än 40 år ”på nacken” och kan därför behöva bytas.

Avslutningsvis vill vi tacka samfällighetens medlemmar för det gångna året med förhoppningen om att 2021 blir ett fantastiskt, gärna pandemifritt år i vårt vackra Utveda.

Styrelsen

« Äldre inlägg