Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Årsmöteshandlingar

Handlingar inför vår föreningsstämma söndagen den 30 maj finns nu under fliken Årsmöte 2021.

Arbete under v 17

Under vecka 17 kommer IP-Only utföra åtgärder på sådant som föreningens medlemmar haft anmärkningar på efter arbetet med att lägga ner fiber i området.

/Styrelsen

Sommarvatten

Vattnet kommer att slås på onsdag v 13.

/Styrelsen

Vårens städdag är inställd p g a pandemin.

/Styrelsen

Föreningsstämma 2021

Vårens föreningsstämma hålls den 30 maj kl 11 på fotbollsplanen.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Välkomna!

/Styrelsen

Grannsamverkan – Info och råd från polisen

Norrtälje lokalpolisområde har för ca 1-1.5 vecka sedan haft en stöldräd av växelhus, båtmotorer främst i Lågarö, Rådmansö och i Rörvik, Väddö. Förberedelse har också skett i Gräddö. Stöld räderna går mycket fort. Rekognosering, förberedelser sker, varefter stölder genomförs. Sedan angrips ett annat område oftast i annat lokalpolisområde. Det är mycket viktigt att polisen omgående får vetskap av alla iakttagelser, fordon och personer samt förberedelser. Titta till era motorer, kontrollera täckning samt om muttrarna vid motorerna sitter på plats. Vid iakttagelser/förberedelser av gärningspersonerna flytta motorerna till annan plats. Om detta inte går, försvåra genom att placera motorn på bästa stället på tomten med mer uppsikt/insyn/larm. Använd tex snö/sten/jord/sand för att försvåra/göra det mer besvärligt. Lägg en ring med materialet runt motorerna. Förbered redan nu annan förvaringsplats av motorn, än vid fritidshuset, till nästkommande säsong.
Mvh Annika Eriksson, områdespolis, Norrtälje lokalpolisområde.

« Äldre inlägg