Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Sida 2 av 32

Uppdatering angående vattnet

Vattnet är för tillfället påslaget i hela området igen. Man har under dagens arbete upptäckt en mindre läcka och åtgärdat denna. Den läckan står dock inte i proportion till den stora vattenmängd som gått åt när våra brunnar blivit tömda. 

Vi vill i och med detta mana till stor försiktighet när det gäller vattenanvändningen. Just nu fylls vattnet på i fin takt men om problemet uppstår igen kommer vattnet återigen stängas av. Det kan därför vara en god idé att gardera sig och ta med vatten ut till stugorna. 

Styrelsen

Vattenläcka

Vattenläckage har konstaterats på Hamnvägen. Arbete kommer att pågå till och från under dagen, varför vattnet kan komma och gå. Mer information kommer fortlöpande när vi vet mer. 

Styrelsen

Problem med vattnet

Tyvärr har det gått åt mycket vatten senaste dygnet varför vi tvingats stänga av utgående vatten under några timmar nu på morgonen.

Vi arbetar med att identifiera problemet.

Då vi i nuläget inte kan garantera vattentillgången, ta med er eller hämta vatten om ni planerar att vara i Utveda. Tänk på att våra tappställen också berörs av avstängningen!

Styrelsen

Uppdatering vägreparationer v 41-42

Utveda hamnväg: Vägtrumma på huvudvägen är färdigbytt. Det kvarstår arbeten på grusvägarna som förväntas pågå under veckan. 

Utvedavägen: Idag, tisdag, har man fortsatt med byte av vägtrummor. Även här kvarstår arbete på grusvägarna som kommer pågå under veckan. 

När man bytt de vägtrummor som ska bytas längs båda huvudvägarna kommer man asfaltera på samtliga ställen där man grävt upp vägen, detta påbörjas antagligen under onsdagen. 

Det går tyvärr inte att få angivet precis när ett visst arbete görs men avstängningarna bör inte ta längre än 1 h per ställe. 

Vi vill även förvarna att arbetet med våra vägar eventuellt kommer pågå även under v 42. 

Styrelsen

Vägreparationer v 41

Reparation av Utveda hamnväg, vid stickvägarna med nr 1-15 och 21-36 och Utvedavägen fyra platser. 
Preliminärt kommer arbetet utföras 5:e-9:e oktober (efter kl 9). Vid reparation kommer väg vara blockerad i ca 1 timme. Vi återkommer när vi får mer preciserad information av utföraren. 

Styrelsen

Sommarvattnet

I och med rådande pandemi låter vi sommarvattnet vara på så länge som möjligt. Detta innebär samtidigt att vinteravstängning kan behöva göras med kort varsel.

Styrelsen

« Äldre inlägg Nyare inlägg »