Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Sida 2 av 29

Årsavgiften 2020

En nyhet från förra året är att årsavgiften faktureras med en ifylld betalningsavi innehållande korrekt avgift, bankgiro- och OCR nummer. Fakturering kommer att ske på samma sätt i år.

Fakturan skickas till den som är registrerad som Fastighetsägare den 31 maj 2020 och denne ansvarar också för att betala fakturan – viktigt att tänka på för den som säljer sin fastighet i samband med datum för föreningsstämman.

Fakturan för årsavgiften skickas ut efter föreningsstämman den 31maj då avgiften först måste beslutas av mötet. Beräknad förfallodag sista juni 2020.

Styrelsen

Städdag lördag 30 maj, kl. 10.00 -12.00

Med anledning av pandemin blir det en annorlunda städdag i år.

Ni som är friska, utan sjukdoms symptom och har möjlighet att hjälpa till är varmt välkomna att delta. Vi möts och jobbar på behörigt avstånd (1,5-2 m) mellan varandra för att utföra arbetsuppgifter enligt följande:

Område 1 Ansvarig: Martin Åberg, samling vid postlådorna. Arbetsuppgifter: Lägga ut norra flytbryggan, montera på badstegen

Område 2: Ansvarig Johan Kraft, OBS! samling vid anslagstavlan Arbetsuppgifter: Kontroll av igensatta vägtrummor längs med UH, medtag gärna långa pinnar för att köra igenom trummorna med.

Område 3 och 4: Samling vid fotbollsplan. Ansvarig Per Rosendahl: Arbetsuppgifter fördelas på plats.

Område 5: Ansvarig Johan Kraft. OBS! samling vid anslagstavlan: Arbetsuppgifter: kontrollera igensatta vägtrummor längs med Utvedavägen, medtag gärna långa pinnar för att köra igenom trummorna med.

Områdeskarta finns tillgänglig här på hemsidan och korv grillningen är naturligtvis inställd.

Slutligen, ett varmt och innerligt tack till alla er som har möjlighet att ställa upp i dessa, minst sagt ovanliga tider.

Styrelsen

Kallelse Föreningsstämma 31 maj 2020

Kallelse till föreningsstämma

Tid:                Söndagen den 31 maj 2020 kl. 10:00

 Plats:             Samfällighetens Fotbollsplan vid Utvedavägen, Utveda

Med anledning av pågående pandemi kommer årsmötet att hållas utomhus på samfällighetens fotbollsplan.

Med hänsyn till rådande omständigheter ber vi samtliga deltagare att minimera deltagandet per fastighet och hålla ett avstånd på minst 1,5 meter mellan mötesdeltagare.

För att minimera deltagarantalet och därmed minska smittorisken rekommenderar styrelsen att medlemmarna, om möjligt, använder sig av fullmakt (se bilaga till kallelsen) och överlåter till en person att rösta för flera fastigheter. En röst per fastighet gäller och en person får representera maximalt fem fastigheter utöver sin egen.

Avprickning mot fastighetsregister samt utdelning av röstkort sker vid ankomst till stämman varför vi ber er att, om möjligt, komma lite tidigare.

Kallelse och agenda inför årsmötet har, i enlighet med stadgarna, mejlats till medlemmarna och resterande handlingar finns att tillgå här på föreningens hemsida, medlemmar som anmält att de vill ha kallelsen per brev får den via postförsändelse.

Styrelsen

Medlemsregister Utveda

Under det senaste året har det skett en del ägarförändringar och därmed byte av medlemmar i samfälligheten. Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna och riktar ett lika varmt tack för den tid som varit till de som säljer och lämnar Utveda samfällighet.

I samband med försäljning får Styrelsen ofta kontaktuppgifterna till ny ägare mejlade av säljande fastighetsägare vilket är vänligt och omtänksamt MEN med anledning av GDPR vill vi gärna få kontaktuppgifterna direkt av tilltädande ägare för att säkerställa att denne godkänner att kontaktuppgifterna finns med i vårt medlemsregister.

Via medlemsregistret kan vi få omedelbar kontakt med er om något exempelvis skulle hända på er fastighet under er frånvaro.

Är Du ny ägare och vill vara med i medlemsregistret, mejla följande kontaktuppgifter till utveda@gmail.com

  1. Namn
  2. Fastighetbeteckning
  3. Utveda adressen
  4. Hemadress
  5. Mejladress
  6. Mobilnummer

För mer information läs gärna på vår hemsidan om GDPR.

Styrelsen

Sommarvatten Långfredag 10 april

Efter önskemål från flera av samfällighetens medlemmar slår vi på vattnet tidigare i år. Sommarvattnet kommer att släppas på under Långfredagen den 10 april 2020.

Tyvärr måste vi göra ett undantag för Utveda Hamnväg 141-154 med anledning av en ännu oidentifierad vattenläcka. Denna väg kommer alltså inte att få sitt sommarvatten påslaget i nuläget, arbete pågår för att lösa detta.

Uppdatering (11 april): Åtgärdat – alla har numera sommarvatten påslaget!

Då det fortfarande är risk för minusgrader – tänk på att alltid stänga av vattnet vid tomtgränsen när ni lämnar fastigheten annars riskerar ni vattenskador i huset.

Vi passar på att tillönska alla våra medlemmar en Glad Påsk med förhoppning om att vi får en fin påskhelg i vårt kära Utveda.

Styrelsen

Eldningsförbud fr o m 1:a april

Här kommer en påminnelse om att det från 1 april till 30 september alltid råder eldningsförbud inom detaljplanerat område (gäller även eldning i tunna). Förbudet är utfärdat av bygg- och miljökontoret av miljö- och hälsoskäl. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

Vad får man elda? 

Torrt trädgårdsavfall (ris och grenar), som inte kan utnyttjas för kompostering, får eldas om det kan ske utan att skada andra människors hälsa. Tänk på att många människor kan må dåligt av röken från elden. 

Att elda avfall som ex. hushållssopor, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller likn. är förbjudet. Avfall som inte får eldas ska lämnas på återvinningscentral.

Den som eldar är alltid ansvarig 

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så eldar man alltid på eget ansvar och är juridisk ansvarig för eventuella konsekvenser. Den som handskas vårdslöst med eld kan dömas enligt brottsbalken för allmänfarlig eller grov allmänfarlig vårdslöshet.

Styrelsen

« Äldre inlägg Nyare inlägg »