Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Råd vid skyfall och översvämning

Källa: Länsförsäkringar


Igår föll stora mängder regn över Stockholms län och vi vill därför uppmärksamma dig på att se över din egendom. Ett kraftigt regnoväder gör att risken för översvämning i garage, källare och hus ökar kraftigt. 

Är du drabbad kan du förhindra att skadan förvärras om du vidtar rätt åtgärder i rätt tid.

Om vatten redan tränger in i huset:

• Det blir lätt översvämning i källare – ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.

• Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.

• Täta ventiler och andra öppningar.

• Om vattnet kommer in via golvbrunnarna – tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.

• Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.

• Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.

• Anmäl skadan omgående till ditt försäkringsbolag

Är huset skadat av vatten?

• Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.

• Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foto eller filma.

• Släng ingenting innan du har kontaktat ditt försäkringsbolag och fått besked om hur du ska göra.

• Var noga med att tvätta dig och gör rent allt som varit i kontakt med översvämmat vatten

Se även; Bilaga – Riktlinjer för fastighetsägarens ansvar avseende dagvatten på tomten.

/Styrelsen

Föreningsstämman söndag den 30 maj

Som samfällighet får vi ju inte ha vår stämma på elektronisk väg men det finns saker vi kan tänka på i rådande pandemi:

-Delta med EN representant för er fastighet

-Om möjligt, använd fullmakt och låt en granne föra er fastighets talan (Fullmakt finns under Årsmöte 2021)

-Håll avstånd

Övrigt att veta för oss som kommer vara fysiskt närvarande på årsmötet:

Mötet hålls på fotbollsplanen vid Utvedavägen.

Från kl 10 kommer Affalux att finnas på plats för att svara på frågor gällande avsaltningsanläggning.

Kl 11 börjar årsmötet.

Det kommer finnas burkvatten och enklare blodsockerhöjare på plats. Ta gärna med egen stol och paraply vid behov.

Välkomna!

Styrelsen

Arbeten i vårt område

Arbetet med att grusa våra stigar i området fortsätter den här veckan.

Den 18/6 kommer Sala Vassklippning (klippning i sjön).
/Styrelsen

Arbete i området

IP-Onlys entreprenör, HighScore, har meddelat att de planerar att utföra åtgärder i våra diken (efter fibergrävningarna) på torsdag denna vecka.
/Styrelsen

Tillfällig vattenavstängning

Tisdag den 11 maj kl 12-13 kommer vattnet stängas av pga arbete på ledningen.
/Styrelsen

Årsmöteshandlingar

Handlingar inför vår föreningsstämma söndagen den 30 maj finns nu under fliken Årsmöte 2021.

« Äldre inlägg