Under fliken informationsskrift finns nyhetsbrev för december. Styrelsen önskar alla föreningens medlemmar en fröjdefull juletid.