17:25
Nu är vattnet påslaget. Alla huvudledningar samt stickvägar håller på att spolas rena. Vi har följt alla regler som gäller när det har varit en större vattenläcka efter kontakt med Södra Roslagens miljö- och Hälsokontor. Vi kommer att ta nya vattenprover och skicka in för analys. Om man känner sig osäker kan koka dricksvattnet tills vi fått de nya provsvaren.

Eftersom spolningen av ledningarna förbrukar väldigt mycket vatten måste vi tyvärr stänga av vattnet igen ca klockan 22 för att fylla på tankarna. Vattnet kommer att slås på igen kring sju.

Styrelsen