Sommarvattnet kommer att kopplas på så fort tjälen gått ur marken.
Förhoppningsvis kan det ske på fredag, 20/4, om vädret står oss bi.

Skulle det vara så att vi inte kan koppla på sommarvattnet till vår
städhelg så finns vatten alltid att hämta vid våra tappställen, bl.a. vid pumphuset.

Styrelsen