Sommarvattnet kommer att slås på i slutet av april. Mer info om exakt dag kommer. Vintertappställe vid pumphuset är åter i funktion, så nu fungerar båda tappställena i området. 

Styrelsen