Norrtälje kommun har skickat ut ett dokument om Möjlighet till yttrande över ansökan om bygglov/förhandsbesked till alla fastighetsägare i vårt område. Bakgrund och stämmobeslut gällande den ansökan om bygglov/förhandsbesked som gjorts från föreningens sida går att hitta i Verksamhetsberättelsen för 2021 s 7 och 8 samt Årsmötesprotokoll 2021 §23. 
Dokumenten ligger i mappen för Årsmöte 2021 här på vår hemsida.

Vänligen

Styrelsen