Vi har lokaliserat problemet. Det har varit ett tekniskt fel i pumphuset som har gjort att vi inte har producerat vatten under natten och vi har tömt vattentankarna.

Vattenproduktionen är åter i gång men vi måste producera vatten i 3-4 timmar så att vi har 12-14m³ vatten i tankarna innan vi kan släppa ut något vatten i ledningarna. Vi ber er att vara ytterst sparsamma med vattnet i början så att vi inte tömmer tankarna igen.